GEGEVENS NIEUWE KLANT

ALGEMENE INFORMATIE

ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

Facturatiemethodiek

Standaard versturen wij onze factuur zodra we de CMR hebben ontvangen. De CMR sturen we dan mee met onze factuur.

Maar steeds vaker wordt ons verzocht de CMR niet meer mee te sturen, maar wel dusdanig te bewaren dat ze deze achteraf kunnen opvragen.

BTW op onze factuur

Hier kunt u aangeven welk BTW-percentage IN DE MEESTE GEVALLEN van toepassing zal zijn.

 

OPERATIONELE INFORMATIE

CONTACTPERSONEN

E-mailadres(sen) statusupdate

Op de dagen waarop uw transport(en) geladen en/of gelost wordt/worden kunt u in de loop van de ochtend van ons automatisch een statusupdate per e-mail ontvangen. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u hier één of meerdere e-mailadressen invoeren (evt. gescheiden met ';').


Dagtekening


Van Vliet Logistics BV hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatumDATA COLLECTION NEW CUSTOMER

GENERAL INFO

CONTACTS

ADMINISTRATION

OPERATIONAL

E-mailadres(sen) statusupdate

On the days when your transport(s) are loaded and/or unloaded, you can automatically receive a status update by email during the morning from us. If you are interested in this, you can enter one or more email addresses here.

VAT on invoice (default)

Here you can indicate which VAT percentage will probably APPLY IN MOST CASES.


Way of billing

By default we send our invoice as soon as we have received the CMR. After which we'll send the CMR attached to our invoice.

But more and more often we are requested not to send the CMR anymore, however to keep it in such a way that they can request it afterwards if needed.

 


Date / approval


Van Vliet Logistics BV uses a payment term of 30 days after the invoice date