GEGEVENS NIEUWE VERVOERDER

ALGEMENE INFO

CONTACTPERSONEN

ADMINISTRATIE

Indien deze afwijkt van de bedrijfsnaam zoals hierboven aangegeven.

OPERATIONEEL

E-mailadres(sen) opvragen status transporten

We bemerken dat sinds enige tijd de informatiebehoefte bij onze klanten aanzienlijk is toegenomen.

Stukgoedvervoer kent uiteraard geen "track & trace" zoals bij parcel services, maar om onze klanten iets tegemoet te komen, willen we hen op de dagen waarop we namens hen laden en/of lossen 's ochtends een statusupdate sturen.
Indien u één of meerdere transporten verzorgt, ontvangt u rond 7.00 uur 's ochtends een email met de geplande transporten met het vriendelijke verzoek om per transport de status/ETA te adviseren dan wel te bevestigen (fixed zending).
Hier kunt u invullen naar welk e-mailadres wij deze mailtjes kunnen/mogen sturen.
U kunt evt. meerdere e-mailadressen doorgeven door met de ENTER-toets een nieuwe regel aan te maken. (max 4)

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Hier kunt u aangeven of u bovengenoemde verzekering heeft afgesloten.


DAGTEKENING

Van Vliet Logistics BV betaalt iedere vrijdag alle inkoopfacturen die 30 dagen of ouder zijn, ongeacht of wij zelf al betaald zijn.

Wèl is van belang dat met de betreffende factuur alle POD's zijn mee verzonden en gemaild naar invoices@vanvlietlogistics.com.


DATA COLLECTION NEW CUSTOMER

GENERAL INFO

CONTACTS

ADMINISTRATION

OPERATIONAL

E-mailadres(sen) statusupdate

On the days when your transport(s) are loaded and/or unloaded, you can automatically receive a status update by email during the morning from us. If you are interested in this, you can enter one or more email addresses here.

VAT on invoice (default)

Here you can indicate which VAT percentage will probably APPLY IN MOST CASES.


Way of billing

By default we send our invoice as soon as we have received the CMR. After which we'll send the CMR attached to our invoice.

But more and more often we are requested not to send the CMR anymore, however to keep it in such a way that they can request it afterwards if needed.

 


Date / approval


Van Vliet Logistics BV uses a payment term of 30 days after the invoice date