Belangrijke mededeling m.b.t. het Corona Virus


Allereerst willen we iedereen die getroffen is door het Coronavirus heel veel sterkte en kracht toewensen. Dit nieuwe fenomeen is ons overkomen voordat we er überhaupt erg in hadden.

In veel landen doen alle beleidsbepalers hun stinkende best om dit virus te beteugelen. Deze (overheids)maatregelen kunnen daarentegen het verloop van de door ons aangenomen transporten behoorlijk ontregelen. Dit zijn externe factoren waar wij, en onze vervoerders, geen invloed op hebben en kunnen, vanwege deze duidelijke vorm van overmacht, geen aansprakelijkheid accepteren.

Uiteraard zullen wij – en onze partners – er alles aan doen om alle transporten zo veel mogelijk op “normale” manier succesvol uit te voeren

DATA COLLECTION NEW CUSTOMER

Wist u dat ...

… alle vintage-truck foto’s die u op onze site tegenkomt, uit Dirk z’n privé collectie komen. Deze vrachtwagens waren namelijk van Dirk z’n vader die destijds zelfstandige melkrijder was in Zevenhuizen e.o.. Vaak mocht Dirk met z’n vader mee, wat hij maar al te graag deed. Grote kans dat z’n passie voor ‘logistiek’ hierdoor is aangewakkerd.