Belangrijke mededeling m.b.t. het Corona Virus


Allereerst willen we iedereen die getroffen is door het Coronavirus heel veel sterkte en kracht toewensen. Dit nieuwe fenomeen is ons overkomen voordat we er überhaupt erg in hadden.

In veel landen doen alle beleidsbepalers hun stinkende best om dit virus te beteugelen. Deze (overheids)maatregelen kunnen daarentegen het verloop van de door ons aangenomen transporten behoorlijk ontregelen. Dit zijn externe factoren waar wij, en onze vervoerders, geen invloed op hebben en kunnen, vanwege deze duidelijke vorm van overmacht, geen aansprakelijkheid accepteren.

Uiteraard zullen wij – en onze partners – er alles aan doen om alle transporten zo veel mogelijk op “normale” manier succesvol uit te voeren

DATA COLLECTION NEW CUSTOMER

GENERAL INFO

CONTACTS

ADMINISTRATION

OPERATIONAL

E-mailadres(sen) statusupdate

On the days when your transport(s) are loaded and/or unloaded, you can automatically receive a status update by email during the morning from us. If you are interested in this, you can enter one or more email addresses here.

VAT on invoice (default)

Here you can indicate which VAT percentage will probably APPLY IN MOST CASES.


Way of billing

By default we send our invoice as soon as we have received the CMR. After which we'll send the CMR attached to our invoice.

But more and more often we are requested not to send the CMR anymore, however to keep it in such a way that they can request it afterwards if needed.

 


Date / approval


Van Vliet Logistics BV uses a payment term of 30 days after the invoice date